بیانیه ماموریت

strategy-partners-100713440-large1.jpg

مضامین استراتژیک

dn-inteligenciaartificial1.jpg

ارزشها و باورها

vision-2.jpg

چشم انداز و آرمان


اخبار تازه ها

پرچم شرکت چرخشگر در تاریخ ۱۴۰۰/۰۶/۲۵ در بالاترین نقطه ایران زمین قله دماوند توسط همکار ارجمند اکبر فرجی به اهتزاز در آمد این صعود یکروزه را به تمام همکاران شرکت چرخشگر

...

با توجه به نامگذاری سال 1400 با عنوان سال تولید، پشتیبانیها و مانع زداییها از طرف مقام معظم رهبری، شرکت چرخشگر در این راستا جهت برونسپاری قطعات با هدف افزایش تامین کنندگان بالفعل و بالقوه و همچنین ...

به گزارش روابط عمومی شرکت چرخشگر در مورخه 1400/05/04 دکتر واعظی در دیدار با مدیرعامل شرکت چرخشگر بر ضرورت احصا و شناسایی چالش ها و نیازهای فناورانه صنایع و رفع این نیاز...

تماس با ما