مطالب

کنترل دنده (هوفلر)

 

دستگاه اندازگیری دنده فرم لید و پروفیل و انحرافات آنها و سایر پارامترهای دنده را کنترل 
می نماید.

 

دستگاه اندازه گیری دنده مدل EMZ 402 و ساخت شرکت HOFLER آلمان می باشد.

این دستگاه قابلیت تهیه گراف کامل لید و پروفیل واندازه گیری کلیه انحرافات دنده مانند
Fp, Fr, Pp, fβ, fαوسایر پارامترهای دنده را مطابق با DIN 3961,DIN 3962 دارا می باشد .

 


این دستگاه قابلیت کنترل قطعات دنده و شفت را در محدوده زیر دارا می باشد:

 

  • Max external diameter=400 mm
  • Max base diameter=390 mm
  • Max length of shaft=1000 mm
  • Module is larger than 0.5
  • Max weight of work piece =300 kg

 

تهيه ، طراحي و  اجرا  : واحد تکنولوژی اطلاعات شرکت چرخشگر