مطالب

لازمه تولید قطعات گیربکس و جعبه فرمان بکارگیری رنج وسیعی از ابزارهای برشی و مخصوص می باشد که تیزکاری اصولی و مطابق با استانداردهای مربوطه در بازدهی مناسب ابزارها و کیفیت قطعات تولیدی تاثیر مستقیم و بسزائی دارد تحقق این مهم در شرکت چرخشگر با مدیریت ابزارها به عهده واحد تیزکاری می باشد.

 


تیزکاری ابزارهای دنده زنی :

 

 • ابزارهای شیو
 • ابزارهای هاب
 • ابزارهای شیپ
 • ابزارهای بروچ
 • تیزکاری ابزارهای شیو

 

 

 

دستگاه تیزکاری ابزارهای شیو:

 

دستگاه بصورتCNC و ساخت شرکت HURTH آلمان می باشد.دستگاه قابلیت تیزکاری و فرم دهی لید و پروفیل بر روی ابزارهای شیو را دارا می باشد.

 

دستگاه قابلیت تیزکاری کلیه ابزارهای شیو با شرایط زیر را دارا می باشد:

 • محدوده مدول ابزار 16 - 0.8
 • ماکزیمم قطر خارجی ابزار 450mm
 • ماکزیمم زاویه فشار °24
 • برای سهولت کار ترجیحا قطر داخلی ابزار باید 100mmباشد

 

 

تیزکاری ابزارهای هاب:

دستگاه بصورتCNC و ساخت شرکت KLENGELNBERG آلمان می باشد.

این دستگاه قابلیت تیزکاری ابزارهای هاب مستقیم و مارپیچ با Max of flutes=99 و
مطابق با DIN 3968 را دارا می باشد.

دستگاه قابلیت تیزکاری ابزارهای زیر را دارا می باشد:

 • Solid hob
 • Segment hob
 • Skiving hob
 • Shank type hob
 • Involute side milling cutter

 

 

تیزکاری ابزارهای شیپ :

 

دستگاه بصورتNC و ساخت شرکت MICO-COLLETTE آلمان می باشد.

 

دستگاه قابلیت تیزکاری ابزارهای زیر را دارا می باشد:

 • ابزارهای شیپ مستتقیم و مارپیچ با قطر خارجی حداکثر 250mm

 

 

 

تیزکاری ابزارهای بروچ:

 

دستگاه بصورتNC می باشد.

دستگاه قابلیت تیزکاری ابزارهای زیر را دارا می باشد:

 • ابزارهای بروچ داخلی و تخت
 • حداکثر طول ابزار 1600mm
 • حداکثر قطر ابزار 200mm

 


تیزکاری ابزارهای برشی :

دستگاههای این واحد قابلیت تیزکاری ابزارهای زیر را دارا می باشد:

 • انواع مته های معمولی و کاربیدی و چند پله
 • انواع قلاویزهای با فلوت مستقیم و مارپیچ
 • ابزارهای مخصوص مانند Rounding - Pointing - Chamfering - Deburring

 

تهيه ، طراحي و  اجرا  : واحد تکنولوژی اطلاعات شرکت چرخشگر