تركيب سهامداران عمده شركت  :

 

 

 

سهامداران درصد مالکیت تعداد سهام
شركت ايران خودرو ديزل 58.16 553,753,290
شركت ZF 16.7 158,999,823
شرکت سهامی بیمه ایران 10 95,205,149
شركت سرمايه گذاري سلیم 1.8 23،469،681
ساير 12.81 120،666،806
جمع كل 100% 952,094,749

 

 


 

تهيه ، طراحي و  اجرا  : واحد تکنولوژی اطلاعات شرکت چرخشگر