اولین بار با راه اندازی و افتتاح مدرسه مهارت مونتاژ گیربکس و جعبه فرمان در راستای توانمند سازی کارکنان ، واحد آموزش چرخشگر طی دو هفته در سه گروه دوره آموزشی تخصصی مونتاژ و دمونتاژ گیربکس نیسان جونیور و جعبه فرمان هیدرولیکی پراید را در سطح بسیار خوبی برگزار کرد .

اسماعیلی ، رئیس واحد آموزش این شرکت ضمن بیان این موضوع که در این دوره به بیش از 120 نفر از کارکنان مهارتهای تئوری و عملی مونتاژ و دمونتاژ گیربکس و جعبه فرمان هیدرولیکی آموزش داده شد و همچنین کتاب راهنمای مصور تعمیرات و سرویس گیربکس نیسان جونیور مدل S4 – 19  و همچنین جعبه فرمان پراید تهیه و توزیع گردید .

 

 

 

 

 

 

 


 

تهيه ، طراحي و  اجرا  : واحد تکنولوژی اطلاعات شرکت چرخشگر