طراحی و پياده سازی سيستم اطلاعاتی مديريت با Sms در شرکت چرخشگر

                03      20140905115030-1

 

سيستم اطلاعاتی مديريت با  : SMS

با توجه به پيشرفت روز افزون فن آوری اطلاعات و با توجه به اينکه در دنيای امروزی دسترسی به اطلاعات و آگاهی به موقع از آن کمک شايانی در تصميم سازی و تصميم گيريهای مديريتی دارد ، لذا با وجود سيستمهای يکپارچه شرکت و داشبورد مديريتی سازمان (طراحی و پياده سازی شده در داخل سازمان) اين موضوع از طرف مديريت محترم عامل شرکت به عنوان پروژه ای در واحد تکنولوژی اطلاعات تعريف گرديد تا اطلاعات سيستمهای جاری سازمان بصورت آنلاين از طريق پيامک به لايه های مختلف مديريتی ارسال گردد .

برنده کسی است که اطلاعات جامع تر و به لحظه تری داشته باشد

 

sms2

 

اين سيستم که تحت عنوان MisSms در واحد IT شرکت چرخشگر نامگذاری گرديده، می تواند به عنوان يک لوگو ، در عرصه سيستمهای اطلاعاتیمديريت معرفی گردد .

طراحی اين سيستم شامل سه فاز می باشد .

1.       طراحی و پياده سازی اطلاعات پايه اين سيستم .

از اطلاعات پايه می توان به تعريف گروه های دريافت کننده  SMSو اعمال سطوح دسترسی ارسال SMS نام برد .

چه اطلاعاتی ( متن SMS ) به چه گروه کاربران ارسال خواهد شد در اين بخش تعريف می گردد .

مانند : گروه دريافت کننده توقفات خط ، گروه ارسال محصولات ، گروه مديران ، گروه رئوسا و ...

2.     بازنگری فرمهای اطلاعاتی سيستمهای جاری ، جهت ايجاد متن SMSها.

با توجه به اينکه سيستمهای نرم افزاری شرکت تحت عنوان سيستمهای يکپارچه در داخل شرکت طراحی و پياده سازی شده اند لذا از سوی مديريت محترم عامل شرکت  (با اعمال سطوح دسترسی و حفظ محرمانگی اطلاعات طبق بند يک ) يکسری از فرمهای سيستمهای يکپارچه  انتخاب و متن SMS  ها و گروه های ارسال از طريق اين فرمها ايجاد گرديد .

3.  طراحی و پياده سازی سيستم  MisSms  جهت خواندن متن Sms ها و ارسال از طريق اينترنت :

 

نرم افزار طراحی شده قلب سيستم مذکور بوده و متن SMS ها را از طريق اينترنت به گروههای مشخص شده ارسال       می نمايد . اين نرم افزار برروی سرور قرار گرفته و در يک بازه زمانی مشخص شده متن smsهای ايجاد شده توسط سيستمها را خوانده و عمليات ارسال انجام می دهد  . از امکانات اين سيستم می توان به ارسال دستی و اتوماتيک پيام و همچنين برنامه ريزی جهت ارسال پيامک در تاريخ مشخص شده اشاره نمود .


sms1

با تشکر – تکنولوژی اطلاعات شرکت چرخشگر

 


 

تهيه ، طراحي و  اجرا  : واحد تکنولوژی اطلاعات شرکت چرخشگر