افزايش 456 درصدي ارزش سرمايه گذاري سهامداران در سهام شركت چرخشگر طي يك سال

 

بررسی وضعیت ارزش سهام سهامدارن شرکت چرخشگر طی سال هاي 92 و 93

 

 

افزايش 456 درصدي ارزش سرمايه گذاري سهامداران در سهام شركت چرخشگر طي يك سال

 

بررسی شاخص کل بورس طی سال های 92 و 93 نشان می دهد، شاخص از 38603 واحد در ابتدای سال 92 با رشد 8/131 درصدي به بالاترین میزان خود یعنی 89501 واحد در دی ماه 92 دست يافته است.

درهمین دوره قیمت هر سهم شرکت چرخشگر در ابتدای سال 92 ، 995 ریال و ارزش بازار کل سهام منتشره (ارزش سرمايه گذاري سهامداران در سهام شركت چرخشگر) 149250 میلیون ریال بوده است.

شاخص کل بورس از اواخر سال 92 تنزل یافته به طوری که در آبان ماه 93 با 16 درصد کاهش نسبت به دی ماه 92 به عدد 75248 واحد رسید. اين در حالي است كه قيمت سهام چرخشگر بهمن ماه 92 (در مقطع قبل از افزايش سرمايه) به مبلغ 3469 ريال بالغ گرديد. (كه نسبت به ابتداي سال 6/248 درصد رشد داشته است) در این بازه شرکت چرخشگر اقدام به افزایش سرمایه 100 درصدی نمود.

 در حال حاضر قیمت هر برگ سهم شرکت در پایان آبان ماه 93 به مبلغ 2769 ریال (با سرمایه جدید) بالغ گردیده است. از اين رو ارزش بازار كل سهام منتشره 830700 ميليون ريال بوده كه نسبت به ابتداي سال 92 ، 5/456 درصد افزايش داشته است.

بر همين اساس ارزش سرمايه گذاري شركت ايران خودرو در سهام چرخشگر نيز از مبلغ 87635 ميليون ريال در ابتداي سال 92 با رشد 5/456 درصدي به مبلغ 487762 ميليون ريال در آبان ماه سال 93 بالغ گرديده است. بدیهی است افزایش ثروت ياد شده براي ساير سهامداران شركت چرخشگر نيز ايجاد شده است.


 

تهيه ، طراحي و  اجرا  : واحد تکنولوژی اطلاعات شرکت چرخشگر