موفقيت شركت چرخشگر در تمديد گواهينامه مميزي سيستم هاي مدیریت يكپارچه (IMS)

موفقيت شركت چرخشگر در تمديد گواهينامه مميزي سيستم هاي مدیریت يكپارچه (IMS)

 درمراسم  اختتاميه مميزي سيستم هاي مديريت يكپارچه(IMS)، محمد اسمعيلي مدير تضمين كيفيت شركت چرخشگر  ارتقاي شاخص هاي كيفي ، كسب استانداردهاي مختلف كيفي ، بهبودهاي كيفي پايدار، داشتن سيستم هاي مختلف تجزيه وتحليل مسائل و ايرادات كيفي ، بررسي شكايت مشتريان ونظر سنجي در مورد کیفیت محصولات شركت از مشتريان ، كاهش زمان پاسخگويي به شکایات و پیشنهادات مشتريان از دلايل كسب امتياز برتر وتمديد گواهينامه سيستمهاي مدیریت يكپارچه براساس استانداردهاي   OHSAS/18001:2000, ISO14001:2004,ISO9001:2008  بيان نمودند .

براساس اين گزارش ، آقاي مير حسيني سرمميز تيم مميزي شركت  Moody Interational Certificationبا اشاره به موفقيت هاي مختلف شركت چرخشگر درحوزه هاي مختلف سيستم هاي مديريت يكپارچه (IMS) تصريح كرد : اجراي نقشه راه وچشم انداز چرخشگر براساس يك مديريت ساخت وفرايندي ، استفاده از سيستم
آنلاين ، جاري سازي سيستم
Paper less در جهت مدیریت بهینه منابع ، كاهش شاخص هاي ايمني از نقاط قوت شركت چرخشگر در اين مميزي بودند.


 

تهيه ، طراحي و  اجرا  : واحد تکنولوژی اطلاعات شرکت چرخشگر