مطالب

معرفي شركت چرخشگر به عنوان واحد نمونه استان در سال 1393

 

معرفي شركت چرخشگر به عنوان واحد نمونه استان در سال 1393 را به خدمت مديريت محترم عامل و كليه همكاران گرامي تبريك عرض مي نماييم.

 

 

همزمان با ايام ا.. دهه فجر براي دومين بار متوالي شركت چرخشگر مقام نمونه صنعتي استان را بخود اختصاص داد .

 

 

در تاريخ 93/11/14 جشنواره امتنان از كارگران ، گروههاي كار ، واحدها و تلاشگران نمونه استاني از سوي اداره كل تعاون  كار و امور اجتماعي استان آذربايجانشرقي برگزار گرديد كه شركت چرخشگر از ميان سيصد شركت فعال استان بعنوان واحد نمونه انتخاب و طي مراسم با شكوهي از مديريت و كاركنان شركت تجليل بعمل آمده و اخبار اين رويداد نيز توسط واحد خبري استان و اصحاب رسانه منعكس گرديد .

 

 

 

فرآيند انتخاب واحد نمونه از ماههاي قبل از سوي اداره كل شروع گرديد و شركتهايي كه از منظرهاي مختلف از قبيل طرحهاي توسعه اقتصادي ، معرفي محصولات جديد ، ايجاد اشتغال ، تحقيق و توسعه واجراي پروژه هاي جديد در طي سه سال گذشته اقدامات موثر داشته اند بعنوان كانديداهاي واحدهاي نمونه انتخاب و سپس از ميان شركتهاي مذكور و توسط هيت داوري هفت شركت بعنوان واحد نمونه انتخاب گرديده اند كه شركت چرخشگر تنها واحد نمونه استاني  درحوزه توليد قطعات خودرو به اين مهم نائل گرديد .

 

 

 

homepage

 

 

 

sherkat-nemune-2

 

 

 

loh033-copy


 

تهيه ، طراحي و  اجرا  : واحد تکنولوژی اطلاعات شرکت چرخشگر