تبريك انتخاب شركت چرخشگربعنوان واحد نمونه صنعتي سال 1393

معرفي شركت چرخشگر به عنوان واحد نمونه استان در سال 1393

 

معرفي شركت چرخشگر به عنوان واحد نمونه استان در سال 1393 را به خدمت مديريت محترم عامل و كليه همكاران گرامي تبريك عرض مي نماييم.

 

 

همزمان با ايام ا.. دهه فجر براي دومين بار متوالي شركت چرخشگر مقام نمونه صنعتي استان را بخود اختصاص داد .

 

 

در تاريخ 93/11/14 جشنواره امتنان از كارگران ، گروههاي كار ، واحدها و تلاشگران نمونه استاني از سوي اداره كل تعاون  كار و امور اجتماعي استان آذربايجانشرقي برگزار گرديد كه شركت چرخشگر از ميان سيصد شركت فعال استان بعنوان واحد نمونه انتخاب و طي مراسم با شكوهي از مديريت و كاركنان شركت تجليل بعمل آمده و اخبار اين رويداد نيز توسط واحد خبري استان و اصحاب رسانه منعكس گرديد .

 

 

 

فرآيند انتخاب واحد نمونه از ماههاي قبل از سوي اداره كل شروع گرديد و شركتهايي كه از منظرهاي مختلف از قبيل طرحهاي توسعه اقتصادي ، معرفي محصولات جديد ، ايجاد اشتغال ، تحقيق و توسعه واجراي پروژه هاي جديد در طي سه سال گذشته اقدامات موثر داشته اند بعنوان كانديداهاي واحدهاي نمونه انتخاب و سپس از ميان شركتهاي مذكور و توسط هيت داوري هفت شركت بعنوان واحد نمونه انتخاب گرديده اند كه شركت چرخشگر تنها واحد نمونه استاني  درحوزه توليد قطعات خودرو به اين مهم نائل گرديد .

 

 

 

homepage

 

 

 

sherkat-nemune-2

 

 

 

loh033-copy


 

تهيه ، طراحي و  اجرا  : واحد تکنولوژی اطلاعات شرکت چرخشگر