مراسم افتتاح تعاونی اعتبار گروه صنعتی ایران خودرو شعبه شرکت چرخشگر

 

مراسم افتتاح تعاونی اعتبار گروه صنعتی ایران خودرو شعبه شرکت چرخشگر

 

09

 

 

14

 

27

 

36


 

تهيه ، طراحي و  اجرا  : واحد تکنولوژی اطلاعات شرکت چرخشگر