مطالب

انتخاب جناب آقای دکتر حسن وفادار

مدير عامل محترم شرکت چرخشگربه عنوان كارآفرين نمونه در بخش صنعت استان 

DR 16540919032

 

 

جناب آقاي دكتر حسن وفادار،مدير عامل و عضو هيئت مديره شركت چرخشگر توانست در يازدهمين جشنواره بزرگ " كار آفرينان ،تعاونگران برتر،كارگران و گروههاي كاري " واحدهاي نمونه استان آذربايجانشرقي بعنوان كارآفرين نمونه انتخاب گردد،اين درحالي است كه از بين 90كارآفرين انتخاب شده از سطح استان تعداد 9 نفر بعنوان كارآفرين نمونه انتخاب گرديدند و مدير عامل شركت چرخشگر بعنوان كارآفرين نمونه در بخش صنعت انتخاب گرديد و همچنين شركت چرخشگر براي سومين سال متوالي توانست با مديريت مدبرانه بعنوان واحد نمونه در بخش صنعت در سطح استان انتخاب و به مرحله كشوري راه يابد و در پي اين جشنواره بزرگ كارگروه نمونه استاني از شركت چرخشگر آقايان :(سيد شهاب الدين عالي نژاد 0 سرگروه ،ابولفضل آقابالازاده – عضو گروه ،حسن بحراني – عضو گروه) انتخاب و به مرحله كشوري معرفي گرديدند كه اين افتخارات مهم را به مديريت محترم عامل ، قائم مقام محترم مديرعامل ، معاونين ، مديران ، كارشناسان و كاركنان سخت كوش شركت چرخشگر تبريك گفته و از خداوند منان توفيقات روزافزون مسئلت داريم.

 

 

Tandis karAfarin 920490951

 

 


 

تهيه ، طراحي و  اجرا  : واحد تکنولوژی اطلاعات شرکت چرخشگر