مطالب

گزارش اجمالي مجمع عمومي عادي ساليانه شركت چرخشگرسال مالي منتهي به     30/12/1395

 

DSC 3650

 

 

جلسه مجمع عمومي عادي ساليانه شرکت چرخشگر (سهامي عام ) به منظور رسيدگي به صورتهاي مالي سال منتهي به 30  اسفند ماه سال  1395  ، با حضور اکثريت صاحبان سهام يا نمايندگان قانوني آنان تشکيل گرديد.

پس از انتخاب هيئت رئيسه مجمع و استماع گزارش هيئت مديره و حسابرس و بازرس قانوني ، دستور جلسه مجمع به شرح زير مورد تصويب قرار گرفت :

1- صورتهای مالی شامل ترازنامه در تاريخ 30/12/95 و صورت سود و زیان ، سودو زیان انباشته، صورت جریان وجوه نقد برای سال مالی منتهی به 30  اسفند  1395  مورد تصویب قرار گرفت.

2- مقرر گرديد مبلغ 2,856,284,247 ريال به عنوان سود خالص بين سهامداران تقسيم گردد.

3- اعضاي هيات مديره شركت بمدت 2 سال از تاریخ مجمع به شرح ذيل انتخاب گرديدند :

شركت ايران خودرو ديزل ( سهامي عام)

شركت ZF    آلمان

شركت توليد محور خودرو (سهامي عام )

شركت گواه (سهامي خاص)

شركت توسعه خودروکار (سهامي خاص) 

4- موسسه حسابرسي رهبين بعنوان بازرس قانوني و حسابرس مستقل و موسسه حسابرسي شهود امین به عنوان بازرس علي البدل شرکت براي مدت يک سال انتخاب گرديد.

5- روزنامه    اطلاعات  بعنوان روزنامه کثيرالانتشار جهت درج آگهي هاي شرکت  انتخاب گرديد.

6- معاملات موضوع ماده 129  قانون اصلاح قسمتي از قانون تجارت مورد تصويب قرار گرفت.

 

 

DSC 3725

 

 

 

DSC 3746

 

 

 

\DSC 3754


 

تهيه ، طراحي و  اجرا  : واحد تکنولوژی اطلاعات شرکت چرخشگر