شرکت ZF  آلمان:

شرکت چرخشگر در حال حاضربا برخورداری ازنیروهای انسانی متخصص و دستگاههای پیشرفته،یکی از تامین کننده های شرکت ZF آلمان می باشد و صادرات به سازندگان بزرگ سیستم های انتقال قدرت و خودروسازان بزرگ دنیا از چشم انداز های این شرکت می باشد. شرکت چرخشگر این توانایی را دارد که با دریافت اطلاعات از مشتری و خودروسازان که توسط پرسشنامه های خاصی صورت می گیرد، محصولات جدیدی بر حسب نیاز مشتری طراحی و تولید نموده و جهت نصب و آداپتیشن محصولات خود، کلیه پشتیبانی های فنی لازم را داشته باشد.


 

تهيه ، طراحي و  اجرا  : واحد تکنولوژی اطلاعات شرکت چرخشگر