تاپ چارت شرکت چرخشگر
مهندس حسن کریمی‌سنجری
مدير عامل و عضو هيئت مديره
حسين يوسف زاده
معاونت بازرگاني
سيد وحيد موسوي نژاد بنام
معاونت فني و مهندسي
محمد اسمعيلي
معاونت توليد
رضا تارويردي زاده
معاونت کيفيت
يوسف يوشعي نوبر
معاونت مالي و اداري
اصغر عيني
معاونت طرح وبرنامه

 

تهيه ، طراحي و  اجرا  : واحد تکنولوژی اطلاعات شرکت چرخشگر