شرکت چرخشگر به دلیل دارا بودن امکانات کامل برای تولید انواع گیربکس و جعبه فرمان خودروهای سنگین و سبک و همکاری با شرکت ZF آلمان قابلیت ارائه خدمات زیر را دارا می باشد:

  •  تولید انواع گیربکس و جعبه فرمان خودروهای سنگین و سبک
  • تولید انواع قطعات گیربکس های سنگین و سبک
  • تولید انواع قطعات جعبه فرمان خودروهای سنگین و سبک
  • طراحی و نصب خط مونتاژ برای انواع گیربکس ها به سفارش مشتری
  • تغییرات در گیربکسهای تولیدی شرکت به منظور برآورده کردن نیاز مشتری

 

تهيه ، طراحي و  اجرا  : واحد تکنولوژی اطلاعات شرکت چرخشگر