نظرسنجی

نمايش تعداد 
Num Title اطلاعات آراء گزينه ها
1 نظر شما درباره محتوای سایت چیست ؟ 3 4
2 نظر شما در مورد کیفیت محصولات شرکت چرخشگر چیست ؟ 2 4
3 نظر شما در ارتباط با فروش و پشتیبانی محصولات شرکت چرخشگر چیست ؟ 1 4
4 بهترین تفریح شما چیست ؟ 1 5
5 نظر شما در مورد طراحی سایت چیست ؟ 4 4
6 نظر شما درباره سایت چیست ؟ 6 4


 

تهيه ، طراحي و  اجرا  : واحد تکنولوژی اطلاعات شرکت چرخشگر